Czerwona teczka

Czerwona teczka

Przeważnie w domu jest jedna osoba, która odpowiada za finanse, ubezpieczenia i kredyty, a gdy nagle tej osoby zabraknie – pojawia się chaos. Pomijając niekwestionowaną stratę emocjonalną, zazwyczaj śmierć osoby odpowiedzialnej za domowe finanse potrafi być problemem dla pozostałych domowników, którzy do tej pory nie interesowali się sprawami domowych finansów. Poza tym wiele pieniędzy na…