Czerwona teczka

Przeważnie w domu jest jedna osoba, która odpowiada za finanse, ubezpieczenia i kredyty, a gdy nagle tej osoby zabraknie – pojawia się chaos. Pomijając niekwestionowaną stratę emocjonalną, zazwyczaj śmierć osoby odpowiedzialnej za domowe finanse potrafi być problemem dla pozostałych domowników, którzy do tej pory nie interesowali się sprawami domowych finansów. Poza tym wiele pieniędzy na kontach oszczędnościowych, lokatach czy ulokowanych w inwestycjach przepada, tylko dlatego, że spadkobiercy nie mają świadomości o ich istnieniu. To samo dotyczy pieniędzy z polis ubezpieczeniowych – beneficjenci często nawet nie wiedzą, że są objęci ochroną.

Aby uniknąć takich sytuacji, ważne jest poinformowanie najbliższych o tym, jak postępować w przypadku naszej śmierci. Oczywiście, termin “czerwona teczka” jest określeniem umownym. Może przybierać różne formy, takie jak segregator czy szuflada. Najważniejsze jest, aby rodzina otrzymała instrukcje krok po kroku, co należy zrobić, gdy nas zabraknie.

Nasi najbliżsi często nie zdają sobie sprawy z naszych działań i spraw, którymi się zajmowaliśmy. Nie wiedzą również, jakie działania trzeba podjąć. Czerwona teczka to miejsce, w którym powinny być przechowywane najważniejsze informacje, upoważnienia i inne dokumenty, które pomogą załatwić niezbędne formalności po naszym odejściu. Dodatkowo warto umieścić w niej dane logowania do portali społecznościowych i innych usług, które były przez nas używane, aby nasi najbliżsi mogli je zamknąć lub zrezygnować z nich, na przykład z umowy abonamentowej, którą opłacaliśmy.

Najważniejsze informacje, które powinny się znaleźć w teczce, to:

 • Instrukcja – krok po kroku co należy zrobić
 • Testament – jeżeli nie potwierdzony notarialnie to napisany odręcznie z datą i podpisem
 • Lista osób, które mogą pomóc (np. prawnik, notariusz)
 • Dokumenty dotyczące nieruchomości
 • Polisy na życie i dane kontaktowe do agenta ubezpieczeniowego
 • Lista posiadanych kont bankowych i lokat
 • Informacje dotyczące zobowiązań (np. kredyty, zadłużenia, karty kredytowe)
 • Informacje dotyczące OFE (Otwartego Funduszu Emerytalnego), IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego), IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) i PPK (Pracowniczego Programu Kapitałowego), a także informacje dotyczące TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych)
 • Dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (NIP, REGON) lub dokumenty dotyczące zatrudnienia na etacie (nazwa firmy, dane kontaktowe pracodawcy)
 • Umowy kupna, najmu, użytkowania lub dzierżawy
 • Kopie dokumentów samochodowych wraz z polisą i zapasowymi kluczami
 • Lista adresów e-mail, portali społecznościowych oraz informacje dotyczące dysków w chmurze
 • Lista instytucji, w których należy zgłosić zgon
  – wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia
  – dostawca energii i gazu
  – dostawca Internetu i telewizji
  – operator telefonii komórkowej
 • List pożegnalny

To co nie powinno się znaleźć w czerwonej teczce:

 • Loginy i hasła do kont bankowych
 • PIN’y i hasła do aplikacji bankowych/portfeli kryptowalut

Jeżeli nie posiadasz jeszcze czerwonej teczki to zachęcam Cię do tego, żebyś jak najszybciej poświęcił czas na przygotowanie jej, tak aby Twoi najbliżsi nie mieli problemów z finansami po Twojej śmierci. Oczywiście życzę Ci z całego serca, żeby skorzystanie z tej teczki nigdy nie było potrzebne.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *